Τα soft skills που χρειάζεστε για να μπείτε στην αγορά εργασίας.

Spread the love

Είτε κάνετε τα πρώτα σας βήματα στην αγορά εργασίας, είτε βρίσκεστε σε αναζήτηση ενός νέου εργασιακού περιβάλλοντος, ακόμα κι αν κυνηγάτε μία προαγωγή στο χώρο εργασίας στον οποίο ήδη απασχολείστε, τα soft skills είναι κάτι που σίγουρα θα σας ζητηθεί.

Geekmaxi Many GEOs

Ανανεώνοντας το βιογραφικό σας με ορισμένα από τα σημαντικότερα soft skills που αναζητούν οι εργοδότες, αυτομάτως θα έχετε περισσότερες πιθανότητες να απορροφηθείτε στη θέση εργασίας που επιθυμείτε. Σε μία ανταγωνιστική αγορά, τα soft skills δεν είναι απλώς μία από τις τάσεις της εργασίας που αναμένεται να μας απασχολήσουν στο μέλλον. Τουναντίον, πολύ συχνά αποτελούν παράγοντες διαφοροποίησης για έναν υποψήφιο.

Google news

Τι είναι τα soft skills στην εργασία
Σε αντίθεση με τις επαγγελματικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες ενός εργαζομένου, τα soft skills αφορούν σε πτυχές του χαρακτήρα ενός εργαζομένου, σε ορισμένα, δηλαδή, κομμάτια της προσωπικότητάς του, που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εργασίας. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τρίτους και το πνεύμα της ομαδικότητας είναι μόνο μερικά από τα ουκ ολίγα παραδείγματα από soft skills που οι εργοδότες τείνουν να επιζητούν σε έναν υποψήφιο. Παραδείγματα τα οποία σχετίζονται πολύ περισσότερο με τη συναισθηματική νοημοσύνη, παρά με το δείκτη ευφυΐας των εργαζομένων.

Ποια είναι τα πιο δημοφιλή soft skills της εποχής
Τα soft skills που θα σας ζητηθούν για την πρόσληψή σας σε μία θέση εργασίας βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τη φύση και τα καθήκοντα της θέσης, ενώ εξαρτώνται και από την κουλτούρα της εκάστοτε επιχείρησης. Εν ολίγοις, ποικίλλουν.

Ορισμένα soft skills, ωστόσο, είναι πιο περιζήτητα από τα υπόλοιπα, καθώς αποτελούν προσόντα για υποψηφίους σε διάφορους ρόλους. Αυτά είναι τα παρακάτω:

Η προσαρμοστικότητα και ευελιξία σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα (π.χ. στη διά ζώσης εργασία ή την εργασία από το σπίτι, στην εργασία στο πλαίσιο μιας ομάδας ή σε καθεστώς αυτόνομης εργασίας).
Οι επικοινωνιακές δεξιότητες, που ανέκαθεν αποτελούσαν ισχυρό παράγοντα διαφοροποίησης για έναν υποψήφιο. Μετά από φαινόμενα όπως η σιωπηρή παραίτηση, η σημασία των επικοινωνιακών δεξιοτήτων έχει γίνει ακόμα πιο έντονη.
Η κριτική σκέψη και η σημασία στη λεπτομέρεια, που μειώνουν τα λάθη και συνήθως καταλήγουν σε εξαιρετικά αποτελέσματα.
Το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, που συντελεί σε ένα ευχάριστο κλίμα στον εργασιακό χώρο.
Οι ηγετικές δεξιότητες και η ευχέρεια στην ανάληψη πρωτοβουλιών, που αποτελούν σπουδαίους παράγοντες για την ανέλιξη σε διοικητικές θέσεις.
Η ενσυναίσθηση, προσόν ανεκτίμητης αξίας, καθώς οδηγεί σε υγιείς εργασιακές σχέσεις ανάμεσα σε συναδέλφους.
Τα soft skills, φυσικά, δεν είναι το μοναδικό κριτήριο επιλογής των εργοδοτών για έναν υποψήφιο. Σε συνδυασμό, όμως, με το προαπαιτούμενο εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τις αναγκαίες πρακτικές δεξιότητες, μπορούν να συνθέσουν ένα ισχυρό βιογραφικό σημείωμα.


Spread the love

Written by 

Σχετικά άρθρα