Σε… ενδοοικογενειακές περιπέτειες έχει μπλεχτεί η αλυσίδα σουπερμάρκετ Market In.

Spread the love

Σε ενδοοικογενειακές… περιπέτειες φαίνεται να έχει περιέλθει η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Market In μετά την αγωγή που κατέθεσε η Μαργαρίτα Ράμμου ζητώντας να ακυρωθούν οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Cafago WW

Συγκεκριμένα, μία εκ των δύο θυγατέρων του Θωμά Ράμμου, ιδρυτή της Market In, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον προηγούμενο χειμώνα, κατέθεσε αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 29-06-2022, όπως προκύπτει από τις δημοσιεύσεις στο ΓΕΜΗ.

Google news

Στην αγωγή που κατατέθηκε στις 29 Ιουνίου του 2022 και αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου, η κ. Μ. Ράμμου, ζητά μεταξύ άλλων, να αναγνωριστεί η ακυρότητα των αποφάσεων της Γ.Σ. της 7ης Ιουνίου του 2021 με τις οποίες αποφασίστηκε η επέκταση του σκοπού της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ως προς τις υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών (πλαζ)» και η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού́ της εταιρείας. Παράλληλα ζητά να ακυρωθεί της έκτακτης Γ.Σ. που αφορά στη χορήγηση ειδικής άδειας προκειμένου να καταρτίσει η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ, με συμβολαιογραφικό τύπο, μισθώσεις ακινήτων της με την συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΟΥΚΑΤΟ Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και η παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ, προκειμένου να υλοποιήσει την απόφαση.

Επικεφαλής της διοίκησης και πρόεδρος της εταιρείας Market In είναι η έτερη θυγατέρα του ιδρυτή της εταιρείας, Ευλαμπία Ράμμου. Σημειώνεται ότι η αλυσίδα ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ, από τους βασικούς παίκτες του εγχώριου οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της (2020) εμφάνισε τζίρο 347,139 εκατ. ευρώ από 318,748 εκατ. ευρώ, και καθαρά κέρδη 1,392 εκατ. ευρώ από 929.033,65 ευρώ που ήταν το 2019.

Η αγωγή
Η αγωγή της κ. Μαργαρίτας Ράμμου, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ, έχει ως εξής:

1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή.

2. Να αναγνωριστεί, η ακυρότητα:

α) των αποφάσεων που ελήφθησαν επί του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εναγόμενης εταιρείας από 07.06.2021 («Επέκταση του σκοπού της εταιρείας – Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού»), με τις οποίες αποφασίστηκε: i) η επέκταση του σκοπού της εναγόμενης ως προς τις υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών (πλαζ)» και ii) η τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας,

β) της απόφασης που ελήφθη επί του 2 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εναγόμενης εταιρείας από 07.06.2021 («Εναρμόνιση – Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το ν. 4548/2018»), με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση – εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 τ ων άρθρων 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17,18, 19, 22, 23, 24, 26 και 30 του Καταστατικού της εναγόμενης εταιρείας και

γ) των αποφάσεων που ελήφθησαν επί του μόνο θέματος της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εναγόμενης από 01.07.2021 («Χορήγηση ειδικής άδειας κατ’ άρθρον 97§3 σε συνδυασμό προς τα άρθρα 99- 101 του ν. 4548/2018 για την σύναψη συμβάσεων εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας της Εταιρείας στην Λευκάδα προς συνδεδεμένο με αυτήν μέρος») με τις οποίες αποφασίστηκε: i) η χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 και 100 του Ν. 4548/2018, προκειμένου να καταρτίσει η εναγόμενη εταιρεία, με συμβολαιογραφικό τύπο, μισθώσεις των περιγραφόμενων στην απόφαση ακινήτων της με την συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΟΥΚΑΤΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (Αρ. ΓΕΜΗ: 158030643000 και ΑΦΜ: 801499248) και ii) η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εναγόμενης, προκειμένου να υλοποιήσει την ανωτέρω απόφαση.

3. Να καταδικαστεί η εναγόμενη στην πλήρη δικαστική δαπάνη


Spread the love

Written by 

Σχετικά άρθρα