Ποιοι θα έχουν δωρεάν μετακίνηση για τα ΟΑΣΑ-ΟΑΣΘ το 2023.

Spread the love

Όρους και προϋποθέσεις καθώς επίσης την διαδικασία για δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ ορίζει νέα ΚΥΑ των υπουργείων Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Μεταφορών.

Redmagic WW

Μεταξύ άλλων προβλέπεται για μία ακόμα χρονιά η ανταποδοτική δωρεάν μετακίνηση των αστυνομικών με τα συγκεκριμένα μέσα, με αντάλλαγμα την προσφορά δωρεάν υπηρεσιών ασφαλείας εντός των μέσων.

Google news

Ειδικότερα, όπως ορίζεται στην ΚΥΑ «Μετακίνηση με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κόμιστρου»:

1. Εξασφαλίζεται το δικαίωμα μετακίνησης του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου, στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα, περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας – Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), καθώς και στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα, περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης – Ο.Σ.Ε.Θ. (Ο.Α.Σ.Θ.), ως αντάλλαγμα για τη διάθεση προσωπικού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων πραγματοποίησης συγκοινωνιακού έργου, καθώς και την υποβοήθηση στην εκτέλεση υποστηρικτικών δράσεων αναγκαίων για το έργο του Ο.Α.Σ.Α., για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Ελληνική Αστυνομία.

2. Η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Ελληνική Αστυνομία είναι ίση προς την αξία του αντίτιμου του συνόλου των μετακινήσεων των δικαιούχων της παρ. 1. Προς τούτο, και μόνο για το συγκεκριμένο είδος αντιπαροχής υπηρεσιών, μετά την έκδοση και υποβολή των αντίστοιχων τιμολογίων έκαστου μέρους, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αφορά μετακινήσεις σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, μαζί με όλα τα απαιτούμενα κατά την κείμενη νομοθεσία σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά, πραγματοποιούνται συμψηφιστικές εγγραφές στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των φορέων.

3. Το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, για την εκτέλεση της υπηρεσίας του και για όσο χρόνο πληρούται το κριτήριο της υπηρεσιακής του ιδιότητας, δικαιούται ηλεκτρονικές κάρτες ελεύθερης μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α., ή κάρτες ελεύθερης μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αρμοδιότητας του Ο.Σ.Ε.Θ. (Ο.Α.Σ.Θ.), τις οποίες χρησιμοποιεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα.

ΟΑΣΑ-ΟΑΣΘ: Δωρεάν μετακίνηση για αστυνομικούς και το 2023- Ποιοι άλλοι δεν θα πληρώνουν εισιτήριο

Ποιοι άλλοι δεν θα πληρώνουν εισιτήριο

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, οι κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται να μετακινούνται δωρεάν ή με μειωμένους τύπους κομίστρου, καθορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες, ως δικαιούχοι ειδικού εισιτηρίου έχουν ορισθεί οι κάτωθι:

Eλεύθερη – Δωρεάν Μετακίνηση

Άνεργοι, που διαμένουν μόνιμα εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Π.Ε. Νήσων)
Άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) με παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας >67%
Μαθητές όλων των βαθμίδων της Δημόσιας εκπαίδευσης που κατοικούν σε απόσταση από τη σχολική μονάδα φοίτησης
Οπλίτες θητείας και Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων
Ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου
Ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, των Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών
Ένστολο προσωπικό Πυροσβεστικού Σώματος (μόνιμοι και πυροσβέστες 5ετούς υποχρέωσης)
Ένστολο προσωπικό και δόκιμοι του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής
Παιδιά κάτω των έξι (6) ετών
Μετακίνηση με μειωμένους τύπους κομίστρου

Φοιτητές της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Φοιτητές Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής έως την ηλικία των 25 ετών, με την επίδειξη ισχύουσας Φοιτητικής Ταυτότητας «Student Card – University ID» και ισχύοντος Διαβατηρίου ή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Σπουδαστές Δημόσιων Ι.Ε.Κ. έως την ηλικία των 22 ετών
Φοιτητές – Σπουδαστές Δημόσιων Σχολών αρμοδιότητας Υπουργείων Πολιτισμού, Άμυνας, Ναυτιλίας, Εργασίας, Υγείας και Τουρισμού
Πολύτεκνοι γονείς και μέλη των οικογενειών τους
Παιδιά ηλικίας από 7 έως 12 ετών
Νέοι ηλικίας από 13 έως 18 ετών
Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών


Spread the love

Written by 

Σχετικά άρθρα