Οι αλλαγές που γίνονται στην πιστοποίηση αναπηρίας.

Spread the love

Σε δεύτερο χρόνο προωθείται η αναμόρφωση του Ειδικού Σώματος Ιατρών στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), ενώ με το μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο ξεκινάει η διαδικασία ενιαιοποίησης των κανόνων για τις συντάξεις αναπηρίας. Συγκεκριμένα, επέρχεται μείωση του ποσοστού αναπηρίας (από 67% σε 50%) για συγκεκριμένες ομάδες ασφαλισμένων ως προϋπόθεση λήψης παροχών αναπηρίας.

Lightinthebox WW

Αναλυτικά, τρεις είναι οι βασικές παρεμβάσεις που επιχειρούνται στο πλέγμα διαδικασιών πιστοποίησης της αναπηρίας: πρώτον, η πρόβλεψη ενιαίας αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας, δεύτερον, η παροχή ενός ενιαίου εντύπου πιστοποίησης αναπηρίας για κάθε χρήση και, τρίτον, η αναμόρφωση του Ειδικού Σώματος Ιατρών ΚΕΠΑ.

Google news

Aπό τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε πολίτης θα μπορεί να απευθύνεται πλέον στο ΚΕΠΑ για πιστοποίηση της αναπηρίας ή ασθένειάς του μέσω μιας ενιαίας ηλεκτρονικής αίτησης και πλήρους ηλεκτρονικής σύνταξης και διακίνησης του ιατρικού εισηγητικού φακέλου του. Το αποτέλεσμα της πιστοποίησης θα αποτυπώνεται σε ένα ενιαίο διοικητικό έγγραφο, τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΓΑΠΑ), το οποίο και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αίτηση οποιασδήποτε παροχής.

Η ΓΑΠΑ αποτελεί ένα έντυπο στο οποίο καταγράφεται με ιδιαίτερη λεπτομέρεια όλη η εικόνα του αξιολογούμενου, όπως αυτή προέκυψε από τη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον ιατρικό εισηγητικό φάκελό του και τη φυσική εξέταση ενώπιον της υγειονομικής επιτροπής όσο και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και τα λοιπά εθνικά μητρώα ασθενών. Οι αξιολογητές γιατροί θα έχουν πρόσβαση και θα συνεκτιμούν το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων της εικόνας του αξιολογούμενου. Με αυτό τον τρόπο, εκτιμά η κ. Καρασιώτου, ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες εσφαλμένης κρίσης, λάθους, πλάνης, ακόμη και απάτης, όπως επίσης ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες αδικίας εις βάρος ασφαλισμένων. Τέλος, διασφαλίζεται η αντικειμενική και πληρέστερη άσκηση της ασφαλιστικής ιατρικής από τους αξιολογητές – ιατρούς του ΚΕΠΑ.

Η τρίτη θεσμική παρέμβαση έρχεται με τη θέσπιση, για πρώτη φορά, κανόνων και διαδικασιών στελέχωσης και ανανέωσης του Ειδικού Σώματος Ιατρών ΚΕΠΑ. Αξίζει μάλιστα να επισημανθεί ότι εδώ και δώδεκα χρόνια, από τη δημιουργία του ΚΕΠΑ, ουδέποτε συστάθηκε το Σώμα των ιατρών. Αξιολογητές στις επιτροπές παρέμειναν και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να είναι οι παλαιοί ιατροί του πρώην ΙΚΑ. Συνέπεια αυτού ήταν να μην μπορεί να εμπλουτιστεί το Σώμα με νέες ειδικότητες αλλά και νεότερους ιατρούς, ενώ οι δυνατότητες επιμόρφωσης και εκπαίδευσης έχουν αποδειχθεί πρακτικά ανύπαρκτες.

Εντός των ημερών αναμένονται οι απαιτούμενες υπουργικές αποφάσεις μέσω των οποίων θα συσταθεί Ειδικό Σώμα Ιατρών ΚΕΠΑ και θα ορίζονται οι διαδικασίες εισόδου και εξόδου από αυτό. Συγκεκριμένα, θα προβλέπουν τη δημιουργία μητρώου ιατρών στο οποίο εγγράφεται κανείς μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση εκπαίδευσης, ενώ προβλέπονται διαρκής αξιολόγηση και επιμόρφωση. Για πρώτη φορά, μάλιστα, θα προβλεφθεί και η συμμετοχή ιατρών με παιδιατρική ειδικότητα, καθώς δεν είναι λίγα τα ανήλικα άτομα με αναπηρία που περνούν από ΚΕΠΑ.


Spread the love

Written by 

Σχετικά άρθρα