Η INTRAKAT θα κάνει νέα έργα στο αεροδρόμιο της Πάρου!

Spread the love

Στην εταιρεία Intrakat, και μάλιστα μέσω… ανατροπής, φαίνεται να καταλήγει ένας σημαντικός διαγωνισμός αρχικού ύψους περίπου 46 εκατ. ευρώ. Ο λόγος για το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥ», στο οποίο πέρυσι είχε οριστεί προσωρινός ανάδοχος η ΕΚΤΕΡ, ωστόσο, στη συνέχεια ο διαγωνισμός «έμπλεξε στα γρανάζια» προσφυγών και ενστάσεων.

Cafago WW

Για να καταλήξει, εν τέλει, στην κατασκευαστική εταιρεία INTRAKAT με έκπτωση 10,54%, όπως προκύπτει και από πρόσφατη απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κ. Καραμανλή.

Google news

Η αρχική επικράτηση της ΕΚΤΕΡ και ο γύρος των προσφυγών
Οι προσφορές για τον διαγωνισμό είχαν γίνει γνωστές στα μέσα του 2021, όπως είχε τότε αποκαλύψει το insider.gr, με την ΕΚΤΕΡ να δίνει έκπτωση 31,61% επικρατώντας, σε πρώτο στάδιο, στον διαγωνισμό ακολουθούμενη από τις «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε. – ΕΛΙΚΑ AΤEΕ – Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έκπτωση 30,52%, «INTRAKAT» (10,54%), «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – P. & C. DEVELOPMENT S.A.» (7,2%) και «ΑΒΑΞ» (6,99%).

Ωστόσο, ήδη από το καλοκαίρι του 2021 γίνονταν λόγος στην αγορά για επικείμενες προσφυγές και ενστάσεις που αναμένονταν να κατατεθούν μεταξύ των ομίλων που συμμετείχαν στη διαδικασία. Μάλιστα, ασκήθηκε στις 02-08-2021 προδικαστική προσφυγή από την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ, η οποία έγινε αποδεκτή από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), με την ΕΚΤΕΡ από την πλευρά της να «απαντά» τον Οκτώβριο με αίτηση ακυρώσεως και αναστολής της απόφασης της ΑΕΠΠ στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.), που όμως απορρίφθηκε. Την ίδια τύχη είχε ανάλογη προσπάθεια της «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε. – ΕΛΙΚΑ AΤEΕ – Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Στο τέλος κέρδισε η INTRAKAT
Για να φτάσουμε στις αρχές του 2022, και αφού οι συμμετέχοντες (πλην της κοινοπραξίας της ΑΤΕΣΕ) είχαν δηλώσει υπέρ της αποδοχής παράτασης ισχύος της οικονομικής προσφοράς τους, όπου η Επιτροπή Διαγωνισμού κάλεσε την ΕΚΤΕΡ, συμφερόντων Αθ. Σίψα, να υποβάλλει αιτιολόγηση της προσφοράς της με το σκεπτικό ότι η προσφερθείσα έκπτωση εμφάνιζε απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε δίνοντας τις εξηγήσεις της, τον Μάιο συνεδρίασε η σχετική Επιτροπή και τον Ιούνιο γνωμοδότησε, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο, ομόφωνα υπέρ της απόρριψης της υποβληθείσας στο διαγωνισμό προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.», ως μη αιτιολογημένης δεδομένου ότι κρίθηκε πως τα στοιχεία που παρουσίασε δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο του κόστους που πρότεινε.

Δεδομένου και ότι το σχήμα «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε. – ΕΛΙΚΑ AΤEΕ – Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είχε ήδη αποκλειστεί από το διαγωνισμό καθώς είχε δηλώσει ότι δεν συμφωνεί και δεν αιτείται οποιασδήποτε μορφής παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής της, το έργο κατέληξε στον επόμενο στη σειρά μειοδοσίας.

Έτσι, ανακηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», αν και κατά της απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή.

Τα οφέλη για την Πάρο
Με την κατασκευή των νέων έργων στο αεροδρόμιο το νησί της Πάρου θα αποκτήσει καλύτερη συνδεσιμότητα με την ηπειρωτική χώρα και το εξωτερικό και θα αποτελεί έναν ουσιαστικό συγκοινωνιακό κόμβο στην καρδιά των Κυκλάδων με δυνατότητα να προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες, σε μια περίοδο που οι αφίξεις στο νησί αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο και οι τουριστικές-οικιστικές αναπτύξεις «χτυπάνε κόκκινο».

Τόσο η INTRAKAT (είχε κάνει και παλιότερα έργα αναβάθμισης του αεροδρομίου) όσο και η ΕΚΤΕΡ (εξετάζει και την ανάπτυξη νέου τουριστικού project στο νησί οπότε ήταν… εύλογο το ενδιαφέρον της και για την αναμόρφωση του αεροδρομίου, ώστε να προσφέρεται άμεση και κυρίως αναβαθμισμένη πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου τουρίστες) φέρονται να έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό.

Ευρύτερα πάντως, στα οφέλη από την αναβάθμιση του αεροδρομίου συγκαταλέγονται η άμεση βελτίωση συνδεσιμότητας της Πάρου με την ηπειρωτική χώρα και το εξωτερικό, η διεύρυνση της τουριστικής αγοράς του εσωτερικού και του εξωτερικού, η αύξηση της απασχόλησης με τις νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν τόσο κατά την εκτέλεση των έργων, όσο και κατά τη λειτουργία του αεροδρομίου αλλά και η προσέλκυση νέων επενδύσεων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας της ιδιαίτερης τοπικής φυσιογνωμίας.

Το έργο περιλαμβάνει:
Την κατασκευή νέου κτιρίου αεροσταθμού συνολικής έκτασης περίπου 12.000 τ.μ. και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού και του εσωτερικού υπηρεσιακού οδικού δικτύου αεροδρομίου.
Την Κατασκευή Φυλακίου ασφαλείας και τη δημιουργία μόνιμης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων μέσης ημερήσιας παροχής λυμάτων.
Την κατασκευή επεκτεινόμενου δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών και επεκτεινόμενου διαδρόμου προσαπογειώσεων.
Την κατασκευή νέου πύργου ελέγχου και πυροσβεστικού σταθμού.
Την κατασκευή καταστημάτων αφορολόγητων ειδών – κυλικείων – γραφείων εμπορικής χρήσης και χώρων στάθμευσης οχημάτων.

 

Πηγή


Spread the love

Written by 

Σχετικά άρθρα