Τι θα αλλάξει επάνω σε μεταβιβάσεις και γονικές παροχές;

kleidia
Spread the love

Σειρά αλλαγών που θα διευκολύνουν όσους επιθυμούν να αγοράσουν ή να πωλήσουν ακίνητα δρομολογεί η φορολογική διοίκηση, οι περισσότερες από τις οποίες θα ενεργοποιηθούν εντός του έτους.

Cubot WW

Συγκεκριμένα η ΑΑΔΕ σχεδιάζει νέα ψηφιακή υπηρεσία που ουσιαστικά θα βάλει τέλος στην επικαιροποίηση του Ε9 όταν πραγματοποιείται πώληση ή αγορά ακινήτου, καθώς η διαδικασία θα πραγματοποιείται αυτόματα.

Google news

Επίσης στο τέλος του πρώτου εξαμήνου ενεργοποιείται και η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, ενώ πλέον όλα τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ θα εκδίδονται ηλεκτρονικά (σε κάποιες περιπτώσεις σήμερα εκδίδονται χειρόγραφα). Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της φορολογικής διοίκησης:

Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Κληρονομιάς μέχρι και τον Ιούνιο του 2022.

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία (λοιπές περιπτώσεις, πλην του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ μετά από έλεγχο) μέχρι το Νοέμβριο του 2022.

Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Χρηματικής Δωρεάς/Γονικής Παροχής μέχρι τον Ιούνιο του 2022.

Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Κερδών από Τυχερά Παίγνια.

Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων λοιπές περιπτώσεις αρχικών δηλώσεων όπως δηλώσεις ΦΜΑ για πλασματική μεταβίβαση χιλιοστών ακινήτων του σε εκτέλεση εργολαβικού προσυμφώνου, για μεταβίβαση ποσοστών οικοπέδου λόγω εργολαβικού ανταλλάγματος, για τις δηλώσεις χρησικτησίας και για τον αναγκαστικό πλειστηριασμό. Η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών θα ενεργοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2022.

Όσοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους δεν θα χρειαστεί να υποβάλλουν νέο Ε9 δηλαδή, να τροποποιήσουν το προηγούμενο, καθώς αυτό θα γίνεται αυτοματοποιημένα από την εφορία με την άντληση των στοιχείων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα myProperty.

Επί της ουσίας όσοι αποκτούν, πωλούν ή μεταβιβάζουν ακίνητα με γονική παροχή ή δωρεά δεν θα χρειάζεται να αλλάζουν οι ίδιοι τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους στο Ε9 αλλά οι μεταβολές θα γίνονται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myProperty.

Όπως αναφέρουν λογιστές, με τη νέα διαδικασία θα περιοριστούν στο ελάχιστο τα λάθη που παρατηρούνται σήμερα και οδηγούν στην υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 για να περιοριστούν οι φόροι που υπολογίζονται με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία στο έντυπο όπως για παράδειγμα ο ΕΝΦΙΑ.

Πάντως, οι φορολογούμενοι θα έχουν το δικαίωμα εφόσον το επιθυμούν να διορθώνουν ή να προσθέτουν στοιχεία που αφορούν για παράδειγμα την ηλεκτροδότηση ακινήτου με την προσθήκη αριθμού παροχής η τη νομιμοποίηση αυθαιρέτου που δεν περνούν μέσα από τη πλατφόρμα myProperty.

Σημειώνεται ότι τις προσεχείς μέρες αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για διορθώσεις στο Ε9. Όσοι, φορολογούμενοι διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ θα έχουν τη δυνατότητα να τα διορθώσουν προκειμένου να μειώσουν το φόρο με νέα εκκαθάριση που θα γίνει.

Οι φορολογούμενοι για να διορθώσουν το Ε9 θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.

Μπορείτε να εισαγάγετε/μεταβάλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).

Εάν εισαγάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.

Εάν μεταβάλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.


Spread the love

Written by 

Σχετικά άρθρα