43 δισ. έχουν φτάσει τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία.

aade.jpg
Spread the love

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη δημοσιοποίηση της επικαιροποιημένης λίστας όσων χρωστάνε πάνω από 150.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ.

Goboo [CPS] Many GEOs

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, οι καταστάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί επικαιροποιούνται ανά έτος μέχρι τη 30ή Ιουνίου στο site της ΑΑΔΕ, μετά από νέα άντληση στοιχείων και αντικαθιστούν τις ήδη αναρτημένες καταστάσεις. Με αυτά τα δεδομένα, οι υπηρεσίες θα πρέπει ως τις 22 Ιουνίου να ξεκαθαρίσουν το τοπίο, δηλαδή να τακτοποιήσουν εκκρεμείς ασφαλιστικές υποθέσεις και να ολοκληρώσουν κάθε διοικητική ενέργεια που, ενδεχομένως, θα επιφέρει την εξαίρεση οφειλέτη από τη διαδικασία δημοσιοποίησης των στοιχείων του.

Google news

Οι νέοι οφειλέτες και το συνολικό ποσό των χρεών
Συνολικά στο πρώτο τρίμηνο του 2022 εντάχθηκαν στο μητρώο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) 184.323 νέοι οφειλέτες με οφειλές ύψους 81.334.827 ευρώ (κύριες οφειλές και πρόσθετα τέλη). Στο τέλος του Μαρτίου το συνολικό ποσό των χρεών, που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., διαμορφώθηκε στα 42.839.959.881 ευρώ.

Από τον παραπάνω πίνακα διακρίνεται ότι:

υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 1.993.856 οφειλέτες (82,27% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας
το 90,47% των οφειλετών (2.192.524 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας
μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 85.656 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 – 100.000 ευρώ (14,03% του τρέχοντος υπολοίπου)
το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1εκ. ευρώ (2.313 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23,13% του υπόλοιπου οφειλών)
Πριν από το 2010 ο μεγάλος όγκος των χρεών
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία, που αναδεικνύουν την παλαιότητα των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς προκύπτει ότι ο μεγάλος όγκος αυτών των χρεών είχε ξεκινήσει να «χτίζεται» πριν από την οικονομική κρίση του 2010. Ειδικότερα, από την ανάλυση προκύπτει ότι για τις οφειλές ύψους 43.839.959.881 ευρώ, το 31,66% (ποσό 13.561.772.154 ευρώ) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 68,34% (ποσό 29.278.187.727 ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά το 2009 ή παλαιότερα.

Το μοντέλο «καρότο και μαστίγιο»
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΚΕΑΟ για τη φετινή χρονιά στηρίζεται στο γνωστό μοντέλο «καρότο και μαστίγιο». Από τη μια, πάγια επιδίωξη είναι η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης και η τήρηση των ρυθμίσεων από τους οφειλέτες. Στο τέλος Μαρτίου οι συνολικές ενεργές ρυθμίσεις ήταν 456.973 και το ρυθμισμένο ποσό 4.730.176.772 ευρώ, ενώ οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις ήταν συνολικά 406.060 για οφειλές στο ΚΕΑΟ ύψους 1.888.275.008 ευρώ.

Από την άλλη, έρχεται «πέλεκυς». Συγκεκριμένα, στο πεδίο της αναγκαστικής είσπραξης, ο προγραμματισμός προβλέπει επανεκκίνηση -μετά την μακρόχρονη περίοδο αναστολής λόγω των μέτρων για την διαχείριση της πανδημίας- της διαδικασίας στοχευμένης λήψης αναγκαστικών μέτρων για την ενίσχυση της εισπραξιμότητας και την επιδίωξη της συμμόρφωσης των οφειλετών.

Ο στόχος παραμένει η έγκαιρη (εντός του τριμήνου από την ένταξη των οφειλετών στο Κ.Ε.Α.Ο.) λήψη αναγκαστικών μέτρων από το Κ.Ε.Α.Ο., με βάση την εξαγωγή αναλυτικών καταλόγων οφειλετών κατά των οποίων πρέπει άμεσα να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα (αρχεία στόχευσης για οφειλέτες που εντάσσονται για πρώτη φορά στο Κ.Ε.Α.Ο.). Επιπλέον, θα ξεκινήσει πάλι και η συστηματική εξαγωγή αρχείων για την παρακολούθηση της εξέλιξης των μέτρων (follow-up) και τον προγραμματισμό νέων ενεργειών.


Spread the love

Written by 

Σχετικά άρθρα