Αναγκαστικά μέτρα παίρνει ο ΕΦΚΑ!

EFKA PSIGEIO
Spread the love

Τι προβλέπει το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΕΑΟ για το 2022
Κατά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ (1.819.289.300) διογκώθηκαν οι οφειλές προς το ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) το πρώτο τρίμηνο του 2022 με αποτέλεσμα το συνολικό χρέος μαζί με τα πρόσθετα τέλη (τρέχον υπόλοιπο) να εκτοξευτεί στα 42.839.959.881 ευρώ στο τέλος Μαρτίου από 41.020.670.581 στις 31/12/2021.

Tomtop WW

Η μεταβολή αφορούσε αύξηση κατά 1.359.714.389 ευρώ στις κύριες οφειλές και κατά 459.574.911 ευρώ στα πρόσθετα τέλη.

Google news

Περίπου 10 δισ. χρωστούν 2.313 οφειλέτες (οφειλές πάνω από 1 εκατ.). Το 82% των οφειλετών έχει χρέος έως 15.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την 1η τριμηνιαία έκθεση προόδου για το 2022 από το ΚΕΑΟ στο τέλος Μαρτίου 2022 οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις στο Κ.Ε.Α.Ο. έφτασαν σε πλήθος τις 863.033 για οφειλές ύψους 6,6 δισ. ευρώ.

Μετά από την περίοδο αναστολής εξαιτίας της πανδημίας ενεργοποιείται και πάλι η διαδικασία στοχευμένης λήψης αναγκαστικών μέτρων εντός τριών μηνών από την ένταξη στο ΚΕΑΟ. Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΕΑΟ που μπαίνει σε εφαρμογή προβλέπει την εντατικοποίηση των μηχανισμών είσπραξης με στόχο την αύξηση των εσόδων του e-ΕΦΚΑ καθώς και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

keao-efka

Πλήθος οφειλετών ανά εύρος οφειλής

– υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 1.993.856 οφειλέτες (82,27% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας

– το 90,47% των οφειλετών (2.192.524 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας

– μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 85.656 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 – 100.000 ευρώ (14,03% του τρέχοντος υπολοίπου)

– το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1εκ. ευρώ (2.313 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23,13% του υπόλοιπου οφειλών)

Στο τέλος του Μαρτίου 2022 το συνολικό ποσό των 31.645.601.719 ευρώ σε οφειλές και πρόσθετα τέλη που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., διαμορφώθηκε στα 42.839.959.881 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο).

Οι συνολικές εισπράξεις του Κ.Ε.Α.Ο. εντός του τριμήνου (Ιανουάριος – Μάρτιος 2022) ανέρχονται σε 395.398.705 ευρώ. Από την έναρξη της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. έχουν εισπραχθεί συνολικά 8.223.606.298 ευρώ.

Εντός του πρώτου τριμήνου του 2022 στο Κ.Ε.Α.Ο. εντάχθηκαν 94.615 οφειλέτες από το e-ΕΦΚΑ Μισθωτών/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 88.424 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, 345 οφειλέτες από τον τ.ΟΑΕΕ, 542 οφειλέτες από το τ.ΕΤΑΑ, 1 οφειλέτης από το τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 285 οφειλέτες από το τ.ΕΤΕΑΕΠ και 111 οφειλέτες από Φορείς εκτός e-Ε.Φ.Κ.Α. Συνολικά στο πρώτο τρίμηνο του 2022 εντάχθηκαν 184.323 οφειλέτες με οφειλές ύψους 81.334.827 ευρώ (κύριες οφειλές και πρόσθετα τέλη).

Τι προβλέπει το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΕΑΟ για το 2022

Μετά την περίοδο αναστολής λόγω των μέτρων για την διαχείριση της πανδημίας, ενεργοποιείται και πάλι η διαδικασία στοχευμένης λήψης αναγκαστικών μέτρων εντός τριών μηνών από την ένταξη στο ΚΕΑΟ. Σε πρώτη φάση θα αποσταλούν 300.000 Ατομικές Ειδοποιήσεις ενώ εξετάζεται η αναστολή χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ για υποβολή Α.Π.Δ. σε οποιονδήποτε εργοδότη εμφανίζει χαρακτηριστικά στρατηγικού κακοπληρωτή ανεξάρτητα από τη νομική του μορφή ή το είδος της ασκούμενης δραστηριότητας

Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για το 2022 θα κινείται σε 4 άξονες με στόχο την ενίσχυση των διαδικασιών είσπραξης των ασφαλιστικών οφειλών και την αύξηση των εσόδων του e-ΕΦΚΑ καθώς και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Οι κυριότεροι άξονες δράσεις προβλέπουν διαχείριση και ανάλυση του χαρτοφυλακίου οφειλών καθώς και εντατικοποίηση των μηχανισμών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών-αύξηση εσόδων, ενώ οι άλλοι δύο άξονες δράσης προβλέπουν αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και υποδομής καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του ΚΕΑΟ.

Με το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΕΑΟ έμφαση δίνεται στον εντοπισμό και την καταπολέμηση διαχρονικών παθογενειών του συστήματος είσπραξης καθώς και στη λήψη μέτρων κατά της συστηματικής αποφυγής καταβολής εισφορών.

Στο πλαίσιο του Άξονα 1 θα υλοποιηθούν οι δράσεις:

– Καθημερινή παρακολούθηση των εντάξεων νέων οφειλετών στο Κ.Ε.Α.Ο.

– Συστηματική διενέργεια ελέγχων ορθότητας και πληρότητας των στοιχείων Μητρώου Οφειλετών με διασταύρωση και άντληση στοιχείων από κάθε διαθέσιμη πηγή (Γ.Γ.Π.Σ., Γ.Ε.ΜΗ., ΕΛ.ΑΣ., Η.ΔΙ.Κ.Α., Εθνικό τυπογραφείο)

– Καταγραφή προδιαγραφών για τη δημιουργία ροής ενημέρωσης του μητρώου του Κ.Ε.Α.Ο. με τις μεταβολές στοιχείων που καταχωρούνται στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ (μεταβολές στοιχείων μητρώου μη μισθωτών ασφαλισμένων)

– Εφαρμογή διαδικασιών για τον διαχωρισμό των οφειλών πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας

– Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της μεθοδολογίας Triage για τους οφειλέτες με συνολική οφειλή στο Κ.Ε.Α.Ο. άνω των 300.000 ευρώ

Στο πλαίσιο του Άξονα 2 θα υλοποιηθούν οι δράσεις:

– Παραγωγή μηνιαίων αναφορών ελέγχου σχετικά με τις απώλειες ρυθμίσεων για όλους τους τύπους ρύθμισης

– Εντατικοποίηση της διαδικασίας αποστολής των Ατομικών Ειδοποιήσεων

– Διαχείριση υποθέσεων εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν. 4738/2020, καθώς των εκκρεμών υποθέσεων του Ν.4469/2017

– Υλοποίηση ειδικού τύπου ρυθμίσεις σύμφωνα με τον ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του ν. 3588/2007, καθώς και το άρθρο 62Α του ΚΕΔΕ.

– Υλοποίηση ρύθμισης οφειλών προς ΕΔΟΕΑΠ μετά από αποστολή αρχείο από τον ΕΔΟΕΑΠ (Ν.4816/2021 και 4837/2021)

– Επικαιροποίηση των οδηγιών και των συχνών ερωτήσεων που αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του e-ΕΦΚΑ σχετικά με την ένταξη σε ρύθμιση

– Εξαγωγή αρχείων στόχευσης για την λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης

– Προσαρμογή επιχειρησιακών διαδικασιών για την χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτων

– Εντατικοποίηση της κεντρικής παρακολούθησης της διαδικασίας είσπραξης των αδρανών εκπλειστηριασμάτων από τις περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.

– Τήρηση στοχοθεσίας για λήψη αναγκαστικών μέτρων εντός 3 μηνών από την ένταξη των οφειλετών στο Κ.Ε.Α.Ο. και εντατικοποίηση της παρακολούθησης των ληφθέντων αναγκαστικών μέτρων

– Εφαρμογή διαδικασίας αναστολής χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ για υποβολή Α.Π.Δ.

– Συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες για ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού για συγκεκριμένους οφειλέτες που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό επικινδυνότητας

Στο πλαίσιο του Άξονα 3 θα υλοποιηθούν οι δράσεις:

– Υλοποίηση όλων των βελτιώσεων που έχουν σχεδιαστεί στο λογισμικό του Ο.Π.Σ., ολοκλήρωση ελέγχων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

– Υλοποίηση νέας διαδικασίας πρόσβασης/ταυτοποίησης των οφειλετών – ασφαλισμένων στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο.

– Ολοκλήρωση των δράσεων αναβάθμισης της υποδομής του Κ.Ε.Α.Ο.

– Υποστήριξη διαλειτουργικότητας, ηλεκτρονικής ανταλλαγής και συνεκμετάλλευσης δεδομένων με άλλους φορείς

– Παροχή υποστήριξης χρηστών / περιφερειακών υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. σε θέματα που άπτονται της χρήσης του Υποσυστήματος Καθυστερούμενων Εισφορών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ (helpdesk)

– Υποστήριξη contact center οφειλετών για θέματα που αφορούν την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. μέσω πολλαπλών καναλιών (e-mail, τηλεφωνικά, γραμμή εξυπηρέτησης 1555 κλπ.)

– Προτροπή των οφειλετών, με κάθε πρόσφορο μέσο, για εγγραφή και αξιοποίηση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο.

Στο πλαίσιο του Άξονα 4 θα υλοποιηθούν οι δράσεις:

– Αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων του Κ.Ε.Α.Ο. σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και τις προβλεπόμενες θέσεις

– Συνεχής παρακολούθηση της κατανομής των υπηρετούντων υπαλλήλων στις Υπηρεσίες

– Υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για το προσωπικό του Κ.Ε.Α.Ο.

– Παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2022

– Επεξεργασία, ανάλυση και σύνταξη αναφορών σχετικά με την διαχείριση των οφειλών στο Κ.Ε.Α.Ο. (εισπράξεις, ρυθμίσεις, λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης)

– Σύνταξη και δημοσιοποίηση τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου

– Παρακολούθηση δεικτών απόδοσης σε τριμηνιαία βάση

– Παρακολούθηση σε τριμηνιαία βάση της υλοποίησης του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου


Spread the love

Written by 

Σχετικά άρθρα