66,8 δισ. χρωστάνε 1.300 ΑΦΜ!

forologiki dilosi e1649708189868
Spread the love

Περίπου 420.000 κατασχέσεις σε τραπεζικές καταθέσεις, μισθούς, συντάξεις, ενοίκια κ.λπ., πάνω από 3.600 πλειστηριασμούς και 16.418 δεσμεύσεις ακινήτων επέβαλαν σε οφειλέτες του Δημοσίου οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ τη διετία 2020-2021. Παράλληλα, από τα 111,4 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές αρχές, τα 66,78 δισ. ευρώ οφείλονται μόλις από το 0,032% του συνόλου των οφειλετών, δηλαδή από περίπου 1.300 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Gshopper Many GEOs

Τα υπόλοιπα 44,6 δισ. ευρώ τα χρωστούν περίπου 3.995.569 φορολογούμενοι, εκ των οποίων 2,17 εκατομμύρια (που αντιστοιχούν στο 54,4% του συνόλου) χρωστούν συνολικά μόλις 317,5 εκατ. ευρώ, αφού ο καθένας από αυτούς δεν χρωστά παραπάνω από 500 ευρώ.

Google news

Επιπλέον, από τα 111,4 δισ. ευρώ του συνόλου των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τις φορολογικές υπηρεσίες, μόνο το 1/4 περίπου θεωρείται ως το πλέον εισπράξιμο, καθώς από την κατηγορία αυτή προέρχεται η συντριπτική πλειονότητα (πάνω από το 90%) των συνολικών εισπράξεων ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τα αποκαλυπτικά αυτά συμπεράσματα προκύπτουν από τα στοιχεία για την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο τα οποία περιλαμβάνονται στον απολογισμό δράσης του έτους 2021 των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα στοιχεία που παρατίθενται στον απολογισμό δράσης των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για το 2021:

1. Τη διετία 2020-2021, κατά την οποία ενέσκηψε η πανδημία του κορονοϊού και τα εισοδήματα της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών υπέστησαν τεράστιες απώλειες, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και η Επιχειρησιακή Μο- νάδα Είσπραξης):
– Επέβαλαν 419.149 κατασχέσεις σε απαιτήσεις οφειλετών εις χείρας τρίτων (σε καταθέ- σεις, μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, ενοίκια, επιδοτήσεις κ.λπ.). Ο αριθμός των κατασχέσεων αυτών ανήλθε σε 189.004 το 2020 και σε 230.145 το 2021, σημειώνοντας αύξηση 21,8% εν μέσω πανδημίας.
– Επέβαλαν 16.418 υποθήκες (για διασφαλίσεις οφειλών) επί ακινήτων περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του Δημοσίου (6.937 το 2020 και 9.481 το 2021).
– Διενήργησαν 13.141 παραγγελίες κατάσχεσης (6.207 το 2020 και 6.934 το 2021).
– Προχώρησαν σε 3.685 προγράμματα πλειστηριασμού (3.065 το 2020 και 620 το 2021).
2. Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση διαμορφώθηκε την 1η/1/2022 σε 111,398 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το ποσό αυτό έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής μόλις 5,31 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,8%.
3. Οι συνολικές εισπράξεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντός του 2021 ανήλθαν σε 4,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 7% σε σχέση με τις αντίστοιχες εισπράξεις του προηγούμενου έτους 2020 (4,11 δισ. ευρώ).
4. Από το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση, όπως είχε διαμορφωθεί την 1η-1-2022, δηλαδή από το ποσό των 111,398 δισ. ευρώ:
– 51,773 δισ. ευρώ ή ποσοστό 46,47% είναι οφειλές από μη φορολογικά έσοδα (πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια κ.λπ.),
– 31,34 δισ. ευρώ ή ποσοστό 28,13% είναι οφειλές από έμμεσους φόρους (ΦΠΑ κ.λπ.),
– 25,268 δισ. ευρώ ή ποσοστό 22,68% είναι χρέη από άμε- σους φόρους (φόρους εισοδήματος, φόρους περιουσίας κ.λπ.),
– 3,016 δισ. ευρώ ή ποσοστό 2,7% είναι οφειλές από λοιπά μη φορολογικά έσοδα.
5. Ο συνολικός αριθμός των φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση ανήλθε σε 3.996.871 το 2021 (31/12), έναντι 4.045.217 το 2020 (31/12). Ο συνολικός αριθμός οφειλετών για τους οποίους η φορολογική διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ανήλθε το 2021 σε 1.951.507 (έναντι 1.849.948 το 2020).

Το πλήθος των οφειλετών για τους οποίους ελήφθησαν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης μέχρι τις 31/12/2021 ανήλθε σε 1.332.050 (μοναδικά ΑΦΜ), έναντι 1.293.040 το 2020. Το ποσοστό των οφειλετών για τους οποίους ελήφθησαν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ανήλθε στις 31/12/2021 σε 68,3%, έναντι 69,9% την 31η/12/2020. 6 2.174.336 οφειλέτες ή 54,4% του συνόλου χρωστούν ποσά βασικής οφειλής μέχρι 500 ευρώ.

Το συνολικό ποσό των χρεών τους ανέρχεται σε 317,5 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί μόλις στο 0,3% του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση. Στον αντίποδα, μόλις 1.302 οφειλέτες που αντιστοιχούν στο 0,032% του συνόλου των οφειλετών χρωστούν συνολικά 66,786 δισ. ευρώ ή το 60% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση! 7 Σχετικά με την παλαιότητα των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση, όπως είχαν διαμορφωθεί την 1η/1/2022, παρατηρούνται τα ακόλουθα:
– Ποσοστό 4,4% αποτελείται από οφειλές που διαμορφώθηκαν μετά την 1η/12/2020.
– Ποσοστό 3,8% αφορά οφειλές περιόδου 1/12/2019 – 30/11/2020.
– Ποσοστό 8,9% αφορά οφειλές περιόδου 1/12/2017-30/11/2019.
– Ποσοστό 15,3% αφορά οφειλές περιόδου 1/12/2015- 30/11/2017.
– Ποσοστό 32,6% αφορά οφειλές περιόδου 1/12/2011- 30/11/2015.
– Ποσοστό 35,0% αφορά οφειλές έως 30/11/2011.


Spread the love

Written by 

Σχετικά άρθρα