Πως ο κατώτατος μισθός θα επηρεάσει τις τριετίες.

calculator
Spread the love

Ανοιχτό παραμένει το “μέτωπο” των “τριετών”, δηλαδή της προσαύξησης των κατώτατων αμοιβών ανάλογα με την προϋπηρεσία του κάθε εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα, ενώ μένει λιγότερο από ένας μήνας πριν την εφαρμογή της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού.

Tomtop WW

Και αυτό γιατί η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με την νομιμότητα παλιότερης εγκυκλίου (Αχτσιόγλου, Φεβρουάριος 2019) δεν φαίνεται να δίνει σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές – και προπαντός στην κυβέρνηση η οποία θα αποφασίσει την αύξηση του κατώτατου και τους εργοδότες, οι οποίοι θα την καταβάλλουν – το ίδιο “σήμα”.

Google news

Συγκεκριμένα, η εν λόγω δικαστική απόφαση, αν και δεν κρίνει παράνομη την εγκύκλιο Αχτσιόγλου για αύξηση του κατώτατου μισθού – γεγονός που θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να αυξήσει τις αποδοχές όσων έχουν “τριετίες” και όσων έχουν κατοχυρώσει επίδομα προϋπηρεσία – παράλληλα, δεν “δεσμεύει” τους εργοδότες να τη δώσουν.

Ενόψει αποφάσεων
Υπενθυμίζεται πως στα τέλη του τρέχοντος μηνός, η κυβέρνηση θα αποφασίσει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία – όπως ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εξαγγείλει – θα ισχύσει από την 1η Μαΐου 2022.

Σύμφωνα με τη κοινή συνισταμένη που προκύπτει από τις περισσότερες εκ των προτάσεων των εργοδοτών ενώσεων θα ήταν θεμιτή μία αύξηση της τάξεως του 4% (την ίδια ώρα που η ΓΣΕΕ ζητά αύξηση πάνω από 13%), ενώ από την κυβερνητική πλευρά συγκλίνουν πως αυτή δεν θα μπορούσε να είναι κάτω από 6%.

Αυτό σημαίνει πως ο νέος κατώτατος θα μπορούσε να κυμανθεί μεταξύ 689 ευρώ και 702 ευρώ (μικτά) έναντι 663 ευρώ που είναι σήμερα. Αν η κυβέρνηση αποφασίσει αύξηση του κατώτατου μισθού και για όσους είχαν κατοχυρώσει επίδομα “τριετιών” το 2012, τότε π.χ. εργαζόμενος με προϋπηρεσία από 3 έως 6 έτη θα δει τον μικτό κατώτατο μισθό του να “σκαρφαλώνει” στα 772 ευρώ, έναντι 729 ευρώ μικτά που είναι ως και αυτό το μήνα.

Η εγκύκλιος και η απόφαση του ΣτΕ
Δεν έχει, όμως, ακόμα ξεκαθαριστεί (αν και το ΣτΕ προσφέρει μία ορισμένη νομική βάση στην κυβέρνηση να δώσει αυξήσει και στις “τριετίες”) τι θα συμβεί για όσους έχουν κατοχυρώσει το 2012 επίδομα προϋπηρεσίας, έχοντας κλείσει πάνω από 3 έτη απασχόλησης κατά το έτος αυτό δηλαδή αν η νέα αύξηση θα δοθεί και στους δικαιούχους επιδόματος προϋπηρεσίας ή αν οι αμοιβές τους θα παραμείνουν στο επίπεδο που είναι έως και κατά τον τρέχοντα μήνα.

Όταν η παρούσα κυβέρνηση (ΝΔ) αποφάσισε αύξηση 2% στον κατώτατο μισθό από την 1η Ιανουαρίου 2022, προέβλεψε την αύξηση (2%) και για όσους είχαν κατοχυρώσει επίδομα προϋπηρεσίας το 2012. Ωστόσο, το Φεβρουάριο του 2022, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) εξέδωσε μία αμφιλεγόμενη (από πλευράς των εμπλεκομένων πλευρών στην υπόθεση του κατώτατου μισθού) ως προς την ερμηνεία της απόφαση σε σχέση με εγκύκλιος που εξέδωσε η υπουργός Εργασίας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αχτσιόγλου, η αύξηση του κατώτατου μισθού (11%), η οποία αποφασίστηκε για την 1η Φεβρουαρίου 2019 (από την τότε κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ) έπρεπε να δοθεί και σε όσους είχαν κατοχυρώσει “τριετίες” το 2012, όπως και έγινε.

Κατά της εγκυκλίου Αχτσιόγλου, όμως, προσέφυγε αμέσως μετά ο ΣΕΒ και άλλες βιομηχανικές ενώσεις, υποστηρίζοντας πως με βάση νομοθεσία του 2012 οι επικείμενες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό (και έτσι και εκείνη που δόθηκε το Φεβρουάριο του 2019) δεν θα αφορούν όσους είχαν κατοχυρώσει “τριετίες” το 2012, οι οποίες θα παραμείνουν (βάσει του ίδιου θεσμικού πλαισίου) “παγωμένες” μέχρι να πέσει η ανεργία στο 10%.

Το Φεβρουάριο το 2022, το ΣτΕ δεν έκρινε μεν παράνομη την εγκύκλιο Αχτσιόγλου για αύξηση 11% και στους κατώτατους μισθούς με προϋπηρεσία το Φεβρουάριο του 2019 και έτσι και τις αυξήσεις στους ίδιους μισθούς (2%) τον Ιανουάριο του 2022, αλλά έκρινε πως “οι υποδείξεις που απευθύνει προς ορθή εφαρμογή και συμμόρφωση προς τις διατάξεις αυτές δεν είναι καθ΄εαυτές δεσμευτικές για τους αποδέκτες και δεν δημιουργούν νομική δέσμευση γι’ αυτούς”.

“Συνακόλουθα”, συνεχίζει η ίδια απόφαση, “δεν παράγονται δεσμευτικές έννομες συνέπειες από τις υποδείξεις της Διοίκησεως σχετικά με το ύψος των καταβλητέων αποδοχών, η δε προσβαλόμενη πράξη δεν αποτελεί, κατόπιν, τούτων, εκτελεστή διοικητική πράξη”.

Η ίδια απόφαση του ΣτΕ κάνει σαφές πως “τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται η επίμαχη εγκύκλιος μπορούν να μη συμμορφωθούν αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις προβλεπόμενες τυχόν από το νόμο κυρώσεις, στην περίπτωση που οι ενέργειες αυτές δεν θα είναι πράγματι νόμιμες”.

Και το ΣτΕ καταλήγει λέγοντας πως “αμφισβητήσεις ως προς την έννοια και την ισχύ των ρυθμίσεων του ως άνω νόμου 4093 (ς.ς. ο νόμος που αφορά το “πάγωμα” των “τριετιών” κλπ.) μπορούν να αχθούν προς δικαστική κρίση επ΄ ευκαιρία προσβολής ατομικών πράξεων ή παραλείψεων” και πως “η κρινόμενη αίτηση (ς.ς, των εργοδοτικών φορέων) πρέπει να κριθεί ως απαράδεκτη διότι στρέφεται κατά πράξης μη εκτελεστής, ενώ πρέπει να γίνουν δεκτές οι ασκηθείσες παρεμβάσεις”.


Spread the love

Written by 

Σχετικά άρθρα