Ανοιχτές θέσεις εργασίας υπάρχουν στην ΔΕΗ.

asep psigio e1649522131590
Spread the love

Εγκρίθηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη νέων μόνιμων υπαλλήλων στην Αττική
Η έκδοση της προκήρυξης 1/2022 της ΔΕΗ για την πρόσληψη νέων υπαλλήλων στην Αττική με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι θέμα χρόνου.

Govee Many GEOs

Στην προκήρυξη θα ζητούνται άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Google news

Η έκδοση της σχετικής προκήρυξης 1/2022 της ΔΕΗ, αναμένεται εντός των επόμενων ημερών και θα αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 40 θέσεων προσωπικού, στη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας της ΔΕΗ που εδρεύει στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΔΕΗ, οι νέες αυτές προσλήψεις έχουν ως στόχο να ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης στο πλαίσιο του ευρύτερου μετασχηματισμού που υλοποιεί, προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις του νέου ιδιαίτερα ανταγωνιστικού, οικονομικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που θα ζητούνται στην 1/2022 προκήρυξη της ΔΕΗ κατανέμονται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης ως εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

-Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ ή Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ
-Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ ή Πτυχιούχοι Φυσικοί ΠΕ
-Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ
-Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής Και Διοίκησης ΠΕ
-Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ
-Πτυχιούχοι Μαθηματικοί ΠΕ
-Πληροφορικής ΠΕ
-Πτυχιούχοι Οικονομικοί ΠΕ Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής
-Πτυχιούχοι Οικονομικοί ΠΕ
-Πτυχιούχοι Διοικητικοί ΠΕ
-Πτυχιούχοι Διοικητικοί ΠΕ ή Πτυχιούχοι Οικονομικοί ΠΕ
-Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

-Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τε
-Πληροφορικής ΤΕ
-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

-Διοικητικοί / Οικονομικοί ΔΕ

Πώς θα γίνουν ο προσλήψεις

Οι 40 μόνιμες προσλήψεις στη ΔΕΗ θα πραγματοποιηθούν με μοριοδότηση των υποψηφίων, βάσει των προσόντων τους. Η ακριβής κλίμακα της μοριοδότησης για τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα θα γίνει γνωστή με την έκδοση της προκήρυξης.

Ωστόσο, για όλες τις θέσεις ζητούνται και πρόσθετα προσόντα (απαραίτητα ή και επιθυμητά), τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Τα οριζόμενα ως απαραίτητα πρόσθετα προσόντα, αν δεν τα έχουν οι υποψήφιοι, δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.

Τα οριζόμενα ως επιθυμητά πρόσθετα προσόντα για συγκεκριμένη θέση, αν δεν τα κατέχουν οι υποψήφιοι δεν αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής για κάλυψη της αντίστοιχης θέσης.

Να σημειωθεί ότι τα οριζόμενα ως απαραίτητα ή επιθυμητά πρόσθετα προσόντα, εφόσον τα κατέχουν οι υποψήφιοι, θα μοριοδοτούνται με σχετική πρόβλεψη στην προκήρυξη της ΔΕΗ.

Δύο από τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που ζητούνται, όπως φαίνεται αναλυτικά και στον πίνακα θέσεων, είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Καλή, Πολύ Καλή ή Άριστη) καθώς και η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.


Spread the love

Written by 

Σχετικά άρθρα