Μας ψαρεύει η ΔΕΗ για απόκτηση αντλίας θερμότητας.

logariasmoi revmatos e1649103811673
Spread the love

Η εταιρία προσφέρει 500 ευρώ, αλλά οι συσκευές αυτές κοστίζουν πολύ πάνω από τις 4.000 €, με τη διαφορά να… πηγαίνει στους καταναλωτές!
Προσοχή στα ψιλά γράμματα της σύμβασης πρέπει να επιδείξουν όσοι καταναλωτές θα επιλέξουν τη νέα ενεργειακή υπηρεσία της ΔΕΗ μέσω της οποίας παρέχεται δωρεάν συμβουλευτική για την απόκτηση αντλίας θερμότητας σε συνεργασία με την DAIKIN και την LG Electronics. Nα σημειωθεί ότι η έναρξη του νέου προγράμματος αρχίζει αύριο, 7 Απριλίου.

Govee Many GEOs

Όπως αναφέρουν γνώστες της αγοράς, η παγίδα βρίσκεται στα 500 ευρώ που η ΔΕΗ προσφέρει ως δώρο για να χρηματοδοτήσει ένα πολύ μικρό μέρος του κόστους αγοράς (από τον πελάτη) αντλίας θερμότητας από τους μόνο δύο προμηθευτές που η ΔΕΗ συστήνει. Το κόστος, όμως, αυτών των αντλιών θερμότητας είναι πολύ υψηλό και ανέρχεται σε πάνω από 4.000 ευρώ, τα οποία βέβαια δεν θα πληρώσει η ΔΕΗ, αλλά ο καταναλωτής. Είναι άγνωστο εάν η ΔΕΗ θα λάβει προμήθεια από τους δύο κατασκευαστές που προτείνει. Καλά θα ήταν να δώσει απαντήσεις η διοίκηση Γ. Στάσση.

Google news

Σύμφωνα με την προσφορά της ΔΕΗ που αρχίζει να ισχύει από αύριο, το πρόγραμμα που ονομάζει MyEnergy-HeatPump χρεώνει ακριβό σταθερό τιμολόγιο 0,247 ευρώ ανά κιλοβατώρα στον πελάτη, ενώ την ίδια ώρα η εταιρία έχει πρόγραμμα σταθερού τιμολογίου με 0,18 ευρώ/κιλοβατώρα.

H αρχική σύμβαση είναι αορίστου χρόνου, με ελάχιστο χρόνο ισχύος ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής. Μετά τη λήξη του έτους η σύμβαση ανανεώνεται αυτομάτως σε ετήσια βάση. Ο πελάτης δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του έναντι της ΔΕΗ και συνεχίζει να είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των λογαριασμών και λοιπών υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση, ακόμη κι αν οι εγκαταστάσεις του πελάτη, οι οποίες αναφέρονται στη σύμβαση, πουληθούν, μισθωθούν ή κατά άλλο τρόπο κενωθούν χωρίς να έχει προηγηθεί καταγγελία ή λύση της σύμβασης.

Εάν καταγγελθεί η σύμβαση προμήθειας από οποιοδήποτε από τα μέρη ή σε περίπτωση που επέλθει με καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης, ως εφαρμοστέο τιμολόγιο λαμβάνεται για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λύση της σύμβασης το μέχρι τότε ισχύον κατά τον κώδικα προμήθειας και τους όρους της παρούσας σύμβασης τιμολόγιο. Η ΔΕΗ επικαλείται τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος επιτρέπει σε έξι μήνες να βγάλει τον πελάτη από το σταθερό τιμολόγιο και να επιβάλει ρήτρα αναπροσαρμογής.

Τι είναι οι αντλίες θερμότητας
Οι αντλίες θερμότητας είναι συσκευές θέρμανσης βασισμένες στην τεχνολογία, που επιτρέπουν να μεταφέρουμε ενέργεια από έναν χώρο χαμηλής θερμοκρασίας σε έναν χώρο υψηλότερης θερμοκρασίας. Με τις αντλίες επιτυγχάνεται μείωση του κόστους με την κατανάλωση ελάχιστης ηλεκτρικής ενέργειας, δίνεται η δυνατότητα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού χωρίς να παράγονται επιβλαβείς ρύποι για το περιβάλλον (αρκεί να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός) και παράλληλα συνδυάζεται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης.


Spread the love

Written by 

Σχετικά άρθρα