Αυξάνεται η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης

Covid Free GR Wallet
Spread the love

Από 11 Απρίλη διευρύνεται η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εμβολιασμού από τους εφτά μήνες στους εννιά μήνες, σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ (Δ1α/ΓΠ.οικ.18959/02.04.2022 (ΦΕΚ Β 1547), που εκδόθηκε στις 2 Απρίλη.

Cafago WW

Θυμίζουμε ότι ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, είχε προαναγγείλει αυτήν την εξέλιξη από την 1η του μήνα, αναφέροντας ότι υπάρχει σύσταση της Κομισιόν προς όλα τα κράτη μέλη για να ενοποιηθεί η διάρκεια της ισχύος τους σε όλα τα κράτη μέλη, στους 9 μήνες για το πιστοποιητικό εμβολιασμού και στους 6 μήνες για το πιστοποιητικό νόσησης.

Google news

Ειδικότερα, για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού στην ΚΥΑ αναφέρεται:

«Όσοι ενήλικοι έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι εφόσον έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση».

Επιπλέον στην ΚΥΑ για τα μέτρα και τα πιστοποιητικά επισημαίνεται ότι πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται:

  • όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου
  • όσοι έχουν εμβολιαστεί για κορωνοϊό COVID-19 με την πρώτη δόση του εμβολίου των δύο (2) δόσεων, κατόπιν νοσούν από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό πλήρους κάλυψης ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Εξάμηνο το πιστοποιητικό νόσησης

Μεγαλώνει η διάρκεια ισχύος τους πιστοποιητικού νόσησης από τους 3 μήνες στους 6 μήνες. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ, η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον κατά τα ανωτέρω μοναδικό ή πρώτο θετικό έλεγχο.

Οι ανεμβολίαστοι δεν μπορούν να εκδώσουν ξανά πιστοποιητικό νόσησης, εφόσον πραγματοποιηθεί επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR μετά από τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης συν μία (1) ημέρα και βρεθούν θετικοί,

Εσύ γράφτηκες στο Newsletter μας!?

Αντιθέτως οι εμβολιασμένοι με τις δύο (2) δόσεις του εμβολίου είτε με το μονοδοσικό εμβόλιο, που επαναμολύνονται από κορωνοϊό COVID-19 δεύτερη φορά εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του πιστοποιητικού εμβολιασμού (δηλ. εντός των εννέα (9) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης ή της μοναδικής δόσης), μπορούν να επανεκδώσουν πιστοποιητικό επαναμόλυνσης, το οποίο έχει διάρκεια εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

Ας σημειωθεί ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού όσων έχουν εμβολιαστεί με 3 δόσεις εμβολίου COVID, δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Πώς μπορείς να εκδώσεις πιστοποιητικό νόσησης

Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται:

  • κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο,
  • ειδικώς για τους πλήρως εμβολιασμένους, μπορεί να εκδοθεί ΚΑΙ μετά από διεξαγωγή rapid test.

Spread the love

Written by 

Σχετικά άρθρα