Αυτοί είναι οι κινδυνοι των συνταξιούχων άμα δεν δηλώσουν ότι εργάζονται.

sintaksi e1649015120412
Spread the love

Οι παλαιοί συνταξιούχοι καλούνται να δηλώσουν έως τις 31 Μαΐου στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ εάν παράλληλα εργάζονται. Για διευκόλυνσή τους υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί ηλεκτρονικό ραντεβού μέσω του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης 1555. Οσοι δεν προσέλθουν μέχρι τις 31 Μαΐου αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο προστίμου ίσο με 12 συντάξεις. Οσοι έχουν ήδη δηλώσει την απασχόλησή τους δεν απαιτείται να την ξαναδηλώσουν.

Redmagic WW

O ΕΦΚΑ έχει ήδη εναρμονίσει το καθεστώς συνταξιοδότησης μεταξύ των παλαιών συνταξιούχων και των νέων συνταξιούχων (που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον Μάιο του 2016) που παράλληλα εργάζονται. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον νόμο 4670/2020, για τους νέους συνταξιούχους προβλέπεται η καταβολή του 70% της σύνταξης για όσο διάστημα παράλληλα εργάζονται, από 40% που προβλεπόταν με βάση τον νόμο 4387/2016.

Google news

Στον ίδιο νόμο υπήρχε η πρόβλεψη για αναπροσαρμογή της σύνταξης και καταβολή του 70% και στους παλαιούς συνταξιούχους που παράλληλα εργάζονται. Μάλιστα δόθηκε μια μεταβατική περίοδος η οποία εξέπνευσε στο τέλος Φεβρουαρίου 2022.

Από 1η Μαρτίου 2022 επομένως ισχύει το ίδιο καθεστώς για όλους τους συνταξιούχους με παράλληλη εργασία, ασχέτως αν συνταξιοδοτήθηκαν πριν ή μετά τον Μάιο του 2016.

Τονίζεται πως από την εφαρμογή των παραπάνω προβλέψεων εξαιρούνται οι παρακάτω κατηγορίες συνταξιούχων, οι οποίοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το σύνολο της σύνταξής τους ανεξαρτήτως απασχόλησης:

1. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.

2. Συνταξιούχοι ψυχικά ασθενείς.

3. Συνταξιούχοι γήρατος του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα λόγω αναπηρίας – βαριές αναπηρίες όπως παραπληγία, τετραπληγία κ.λπ.

4. Οσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα.

5. Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

6. Τα πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη από το ΥΠΟΙΚ πολεμικές, τιμητικές, λόγω θανάτου/αναπηρίας ένεκα της υπηρεσίας κ.λπ.

7. Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Την ίδια ώρα, ανεφάρμοστη παραμένει εδώ και δύο χρόνια η διάταξη του νόμου Βρούτση Ν. 4670/2020 (της σημερινής κυβέρνησης) όσον αφορά την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης των χιλιάδων συνταξιούχων που εργάζονται.

Ηδη, καταγράφονται έντονες διαμαρτυρίες αλλά και δικαστικές προσφυγές. Οσοι συνταξιούχοι εργάστηκαν δεν έχουν λάβει τη νόμιμη αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης ενώ καταβάλλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή δεν εισπράττουν την ανταποδοτικότητα των εισφορών του, όπως προβλέπει ο ισχύων νόμος.


Spread the love

Written by 

Σχετικά άρθρα