Αυξάνονται τα διόδια στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Πόσο θα μας κοστίζει τώρα η διέλευση.

rio antirio
Spread the love

Από την 1η Ιανουαρίου 2022 στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης», αναπροσαρμόζονται τα διόδια σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της σύμβασης παραχώρησης.

Hekka

Σε ό,τι αφορά τις αναπροσαρμογές των διοδίων, η εταιρεία παραχώρησης, αποσκοπώντας πάντα να παρέχει μειωμένο κόστος διέλευσης στους συχνούς και τοπικούς χρήστες, συντομότερη διέλευση μέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών λωρίδων και υπό πρίσμα κοινωνικής αντίληψης, προέκρινε τις εξής επιλογές:

Google news

Το κόστος διέλευσης για ΑμΕΑ όπως και το κόστος της «Κάρτας Υγείας» να παραμείνουν σταθερά, το κόστος της κάρτας 10 διελεύσεων για μοτοσικλέτες να παραμείνει επίσης σταθερό και για το ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα «διέλευση με επιστροφή» για επιβατικά επιβατικά ιδιωτικά αυτοκίνητα να αυξηθεί ο χρόνος για την πραγματοποίηση της 2ης διέλευσης από 3 σε 4 ώρες. Επίσης, να συνεχίσουν να προσφέρονται σημαντικές εκπτώσεις στους συχνούς και τοπικούς χρήστες (επιβατηγά ιδιωτικά αυτοκίνητα και φορτηγά) που είναι συνδρομητές στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ e-pass με το μέσο κόστος διέλευσης για τους συχνούς χρήστες να είναι χαμηλότερο από το κόστος της εναλλακτικής διέλευσης από το στενό (αναλυτικά οι τιμές απλών διελεύσεων και εκπτωτικών προϊόντων ανά είδος και κατηγορία οχήματος)

Οι τιμές απλών διελεύσεων και εκπτωτικών προϊόντων διαμορφώνονται ως εξής:


Spread the love

Written by 

Σχετικά άρθρα